Tuổi 34

Dấu mốc tuổi 34 – cảm giác cứ thêm 1 tuổi lại trẻ ra 1 tuổi, lý do chắc là vì hài lòng với mọi thứ đang có chăng? Hoặc là vì chỗ dựa của mình quá đáng yêu ấm áp.

Trả lời